Dev Server Links (for npm run dev)
SR Path
SR Search
SR Path Force AR =

Mock Server Links (for npm run mock)
Mock Demo Category Page
Mock Integration Testing Category Page